Πρωταγωνιστές στον τομέα της ρομποτικής οι μαθητές της Καλαμαριάς