ΦΣΘ: Συλλογή φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για τον ουκρανικό λαό στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης