«Ερωτευμένα άλογα» στη Σκηνή «Σωκράτης Καραντινός», Μονή Λαζαριστών