Το Σωματείο “Μονοπάτια και Στόχοι” στο πλευρό του δοκιμαζόμενου λαού της Ουκρανίας