“Είμαι Χάλια” με την Ελένη Καρακάση, και τον Απρίλιο στο Θέατρο Αυλαία