Πάσχα στο Κόδρα με προστασία του πάρκου και σωστή διαχείριση σκουπιδιών