Δράση “12 μήνες • 12 μνήμες • 12 γεύσεις” από τον Δήμο Καλαμαριάς