Ψηφιακός γραμματισμός στο ΝΟΗΣΙΣ. Δωρεάν διαγενεακά σεμινάρια για άτομα από 65 ετών και το παιδί ή το εγγόνι τους