“Άγουρα Κεράσια” στο Θέατρο Αυλαία – Πολυχώρος Τεχνών