Έναρξη εργασιών για την αποκατάσταση της οικίας Καβάφη στην Αλεξάνδρεια