Τα «Ερωτευμένα άλογα» συγκίνησαν στην πρεμιέρα τους