Συγκίνησε το έργο «Ο Χαλασμός της Νάουσας-1822 μ.Χ., Ελληνική ραψωδία»