Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2022 – Συμμετοχή Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού