“Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού” για τρεις παραστάσεις στο Αριστοτέλειον