Συνεχίζεται η Ανθοέκθεση του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης