Αντιπολεμική συναυλία στην Αριστοτέλους με περισσότερους από 60 καλλιτέχνες