Η βιομηχανία αγωγών πλήττει την ελεύθερη ενημέρωση