Η μεγάλη γιορτή της Σχολής Στελεχών Χ.Α.Ν.Θ. στις 7 Μαΐου