Παρουσίαση του βιβλίου “Δώδεκα. Ιστορίες που γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη”