Διάκριση του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης στα Βραβεία Σχεδιασμού Οπτικής Επικοινωνίας