Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Ηuawei