«Μάης των Παραμυθιών, Μέρες Παραμυθιών» από την Action Art