«Μουσικές απεικονίσεις, για όμποε & έγχορδα». Συναυλία και εργαστήριο από το ΚΩΘ