Ομόφωνο ψήφισμα της Συγκλήτου του ΑΠΘ για τις καταστροφές στο Κτήριο Βιολογίας