“Ένας Αμερικανός στο Παρίσι” από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης