«Δέκα λύρες για 353.000 ψυχές». Εκδήλωση στην Καλαμαριά