Η Ιστορία στον κήπο – Μαθήματα ιστορίας στον κήπο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού