«Και το όνομα αυτού», με τον Αριστοτέλη Ρήγα στο Βακούρα