Παρουσιάζεται το βιβλίο «Το θέατρο της Οικουμένης» του Μανόλη Ξεξάκη