Η παράσταση «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική» στο Ολυμπιακό Μουσείο