Δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΜΜΘ για την απώλεια του Βαγγέλη Παπαθανασίου