«Μαζί για το Παιδί»: Καινούρια παπούτσια σε 108 παιδιά