«Τα Παιδιά της Τριανδρίας» – Από τις 24 έως τις 29 Μαΐου το 1ο παιδικό φεστιβάλ