Εβδομάδα Ελληνικού Πολιτισμού στην Αλβανία με τη συνεργασία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού