Η Κατρίνα Τσάνταλη υπογράφει τα βιβλία της στον παιδικό ΙΑΝΟ