Ο Δήμος Θέρμης στο δρόμο προς την κλιματική ουδετερότητα