Στην Καλαμαριά την Κυριακή ο Οικουμενικός Πατριάρχης