Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης 2022 · Παρασκευή 27 Μαΐου · Κονσέρτα αρ. 1, 2 & 3