Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης 2022 · Σάββατο 28 Μαΐου· Κονσέρτα αρ. 4 & 5