Παρουσία πλήθους κόσμου η παρουσίαση των βιβλίων του Γιάννη Μπελενιώτη