Πενήντα εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στο ΚΕΠΕΑ Θέρμης