Συνάντηση του Πρύτανη του ΑΠΘ με τη Γενική Πρόξενο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Sibylla Bendig