Βανέσα Αδαμοπούλου & Λάκης Παπαδόπουλος “Μια μέρα ακόμη”