Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και ΣΕΒΕ