ΧΑΝΘ: Εβδομάδα Δράσης και Ευαισθητοποίησης για το Περιβάλλον