Οικουμενικός Πατριάρχης: Τα απολυμαντήρια είναι τόπος προσκυνήματος