Ονοματοδοσία Στρατιωτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας “Μενέλαου Βαδικόλια”