Παρουσίαση του βιβλίου «Το τέλος του δρόμου», του Αντώνη Νεδελκόπουλου