Συμβαίνει τον Ιούνιο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης