Εκδηλώσεις για το περιβάλλον από τον Δήμο Καλαμαριάς στο Κόδρα